• Opracowania projektów:
 • sieci zewnętrznych i przyłączy,
 • instalacji wodociągowych,
 • instalacji kanalizacyjnych,
 • instalacji grzewczych,
 • instalacji gazowych,
 • branży drogowej (drogi, place, parkingi itp.).
 • Opracowania projektów na każdym etapie procesu budowlanego.
 • Prace wykonawcze:
 • instalacji wodociągowych,
 • instalacji kanalizacyjnych,
 • instalacji grzewczych,
 • instalacji gazowych,
 • sieci zewnętrznych i przyłączy,

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie serwisu stacji, zespołów i punktów gazowych:

 uruchomienia i przeglądy stacji, zespołów i punktów gazowych,

 regulacja parametrów pracy,

 montaż układów telemetrii stacji, zespołów, punktów II stopnia.